Uluslararasılaştırma

Uluslararası Kalite Standartları

2011-02-05 16:45

Uluslararası Kalite Standartları


Uluslararası Kalite Standartları

Ürününüzü müşterinize zamanında, istenen kalite ve standartlarda teslim edebiliyorsanız pek çok rakibinizi alt edebilirsiniz.

Kalite:
Bir ürünün kalitesi; kullanıma uygunluğu ve ihtiyaçları karşılayan özelliklerinin toplamıdır.

Kalite yönetimi:
Kalite yönetimi bir işletmenin müşterilerinin isteklerinin, ihtiyaçlarının belirlendiği ve karşılandığı güvencesini veren tüm faaliyetleridir.

Müşterilerinizin ihtiyaçları zamanla değişebildiğinden, kalite ile ilgili gereklilikleri de belli aralıklarla yeniden gözden geçirmelisiniz.

Müşterinin gözüyle kalite:
Bir müşteri bir ürünü satın aldığında o ürünün kullanımıyla, görüntüsüyle ve benzeri özelliklerle ilgili beklentilere sahiptir. Eğer ürün müşterinin beklentilerine cevap veriyorsa, müşteri bu üründen memnun kalacak ve bu ürünü kaliteli olarak nitelendirecektir. Bu yüzden, bir ürünün kalitesi, müşterinin beklentilerine cevap verebilmesine bağlıdır diyebiliriz.

Bir ürünün kalitesi, satın alma kararında temel unsurdur. Alım yapan bir işletme / kuruluş, siparişi vermeden önce tedarikçi tarafından sağlanacak ürünün istediği niteliklerde olup olmayacağını bilmek ister. Genellikle müşteri firma tedarikçi firmadan ürün örnekleri ister ve bu örnekleri test ederek istenen özelliklere sahip olup olmadığını belirler.

Büyük alım firmaları ise, tedarikçi firmanın göndereceği ürünün hep aynı kalitede olabileceğinden emin olmak için, o firmaya kalite yönetim sistemlerini incelemek üzere teknik elemanlarını gönderebilir. Bu durumda, bir işletmenin kalite sisteminin değerlendirilmesi hem sübjektif, hem de maliyetli olduğu için evrensel olarak kabul görmüş bir kalite güvence sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), uluslararası uygulamalarda kolaylık sağlaması açısından kalite ile ilgili kavram ve terimleri tanımlamıştır.

Standart, bir fikir birliği sonucunda oluşturulmuş olan, bir ürün, hizmet ya da yönteme ilişkin gereklilikleri tanımlayan ve yetkili bir organ tarafından verilmesi mümkün olan bir dokümandır. İşletme açısından standardizasyonun temel amacı işletmenin karlılığını artırmaktır. Uluslararası ticaret açısından bakıldığında, temel amaç ülkeler arasındaki ticareti geliştirmek, ticaretteki engelleri ortadan kaldırmak, sağlık, güvenlik ve çevre açısından koruma sağlamaktır.

Ürün standardı; bir ürünün ilgili olduğu standartta belirtilen özelliklere ve parametrelere uygun olduğunu belirtir. Bir ürüne standart belgesi verilmesi ile üretici ürününde standartla ilgili işareti kullanma yetkisini kazanır.

Standartlar, teknik mevzuatlar, belgelendirme, çevre etiketleri, kalite yönetim sistemleri vb. konularda bilgi temin edilebilecek başlıca uluslararası kuruluşlar:

Bilgi temin edilebilecek ulusal kuruluşlar ise

Ayrıca konu ile ilgili detaylı bilgi İGEME'nin "100 Soruda Dış Ticaret" yayınından temin edilebilir.

İhracatta Kaliteli Ambalaj:

İhracatta ürününüzün ambalaj kalitesinin mükemmel olması gereklidir. Gerekirse bu konuda profesyonel ambalaj üreticilerinden ve tasarımcılardan yardım almaktan kaçınmamak gerekir.

Ambalajın üç amacı vardır:

  1. Nakliye sırasında ürününüzü korumak
  2. Ürününüzü satılabilir birimler olarak ayırmak ya da tüketici için daha kullanışlı hale getirmek
  3. Alıcınıza/müşterinize bir mesaj iletmek (bu bir reklam mesajı ya da kullanma talimatı olabilir)

Yüksek hayat standartları olan bir ülkeye ihracat yaparken ambalajınız da en az ürününüz kadar kusursuz olmalıdır. Maliyet açısından uygun olan en iyi malzemeleri kullanmaya çalışmalısınız. Alıcınız ürünü ambalajlarken gösterdiğiniz özeni mutlaka fark eder ve ürüne olan güveni artar.

Ambalaj, bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümüdür. Ambalajlama ihtiyaçlarını belirlerken, mutlaka müşterinizin taleplerine, uluslararası ambalaj standartlarına ve ilgili pazardaki yasal düzenlemelere uymalısınız. Uluslararası ve ulusal düzeyde ISO, AFNOR (Fransa), DIN (Almanya), BS (İngiltere) ve ASTM ve ANSI (ABD) standartları mevcuttur

Avrupa Birliği'nde ambalaj ile ilgili uygulamalar "Ambalaj ve Atıkları Direktifi-94/62/EC" göre yürütülmektedir. Bu direktif ambalaj atıklarını önlemek ve geri dönüşümünü, tekrar kullanımını özendirmek, böylece atık miktarını azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.

Çevre konusunda duyulan kaygılar ve değişen tüketici davranışları ambalaj eğilimlerini belirlemektedir. Hem ithalatçılar, hem de tüketiciler çevreyle dost ambalajları daha fazla tercih etmektedir.

Tüketiciler, fuzuli atık prosedürleri gerektiren ambalajları değil, taşınması ve saklanması kolay olanları tercih etmektedir. Bu eğilimleri yakalayabilmek için teknik yayınları, fuar / sergileri takip etmeniz gerekmektedir. Ayrıca ambalaj ekipmanı ve malzemesi üreticileri de bu konuda çok faydalı bilgiler sağlayabilir.

Bu konuda daha detaylı bilgiyi Ambalaj Sanayicileri Derneğinden alabilirsiniz.

 

KAYNAK : İGEME

Döviz Kuru
Dolar Alış
:

Dolar Satış
:

Euro Alış
:

Euro Satış
:

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 ve üzeri tarayıcılarda izlenir.


www.een.kso.org.tr Avrupa İşletmeler Ağı Konya web sitesidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme ve yönlendirme amaçlıdır. Bu sitede sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere gerekli dikkat gösterilmiş olmakla birlikte, yayımlanan bilgilerde eksikler, hatalar ve güncelliğini yitirmeler olabilir.Sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere her türlü çaba gösterilmiş olmasına karşın, bu bilgilere dayanarak herhangi bir girişimde bulunulmadan önce gerekli teknik destek alınmalıdır.  Bu web sitesi, mali, hukuki vb. diğer konularda alınabilecek profesyonel danışmanlık hizmeti yerine kullanılmamalıdır. Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası bu bilgilerdeki herhangi bir hata veya eksiklik veya bu bilgilerin kullanılması sonucunda doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası tarafından hazırlanıp bu sitede yayınlanan bilgiler, web sitesi kaynak gösterilmek kaydı ile yayınlanabilir.