Uluslararasılaştırma

Müzakere ve İhracat Sözleşmesi

2011-02-05 16:41

Müzakere ve İhracat Sözleşmesi


Müzakere ve İhracat Sözleşmesi

Hepimiz, yaşadığımız her gün, ama sözlü, ama yazılı sözleşmeler yapıyoruz. Her sabah kalkıp işe gelmemiz, patronumuzla ya da ortaklarımızla yaptığımız yazılı sözleşmelerin ürünüyken, pazar sabahı bakkaldan ekmek ve gazete almamız ise satıcı ile o anda yaptığımız sözlü anlaşmaların bir sonucudur.

Peki o halde, bir sözleşmeye "uluslararası" vasfı kazandıran unsurlar nelerdir ve bu unsurlar niçin bu kadar önemlidir?

"Uluslararası" ve "uluslararası sözleşme" tanımı:
Farklı devletlerin sınırları içinde bulunan ve farklı tabiyetlere mensup gerçek ve tüzel kişiler arasındaki alış-veriş, "uluslararası" ya da "denizaşırı" satış olarak adlandırılır. Basite indirgenmiş bir tanımlamayla, bahse konu alış-veriş "sınır ötesi" ve/veya "deniz aşırı" bir nitelik taşımaktadır ve iç hukuk işlemlerinden ayrılmaktadır.

Günümüzde uluslararası ticari ilişkilerin merkezini oluşturan ve bunları düzenleyen bir "uluslararası borçlar hukuku" veya "uluslararası ticaret hukuku" yoktur. Bunların yerine, tarafların aralarında gerçekleştirdikleri "sözleşmeler" vardır. İşte o nedenle, yaptığınız sözleşmeler "kanun hükmünde" olmakta ve imza sahiplerini tamamen "bağlamaktadır". Bu nedenle, sözleşmeleri hazırlarken, bu konuda bilgi sahibi olmanız, pek çok muhtemel sorunu daha doğmadan ortadan kaldırabilir.

 

İhracatta sonradan üzülmemek için en iyisi yazılı bir sözleşme yapmaktır.
Böylelikle yanlış anlaşmaları asgariye indirilebilirsiniz.

 

Sözleşmede neler bulunmalıdır?
Bir sözleşmenin içeriğinde bulunması gereken "asgari" koşullar vardır. Her ihracat / ithalat işlemi ayrı bir durumdur ve kendine özgü koşullar içerir. Her işlemin özelliğine göre, sizler ve tabii ki müşterileriniz tarafından pek çok başlık eklenir ya da çıkartılır. Sözleşmelerinizde aşağıdaki konuları kapsamalısınız.

Taraflar
Tarafların açık adresleri ve ticari unvanları sözleşmeye açıkça yazmalısınız.

Sözleşmenin konusu & kapsamı
İkinci temel unsur ticarete konu maldır. Satılan malın tanımını (GTİP numarası ile birlikte), miktarını, spesifikasyonlarını ve fiyatını sözleşmede açıkça belirtilmelisiniz.

 • Dış Ticarette kullanılan terimlerin standart bir yorumunu sağlar,
 •  
 •  
 • Ülkeden ülkeye farklı olabilecek uygulamaların önüne geçer,
 • Ticari hayatta ?güven unsuru?nu temin eder,
 • Farklı uygulamalardan oluşabilecek zaman ve para kaybının önüne geçer
 •  

  INCOTERMS neleri kapsar?
  Uluslararası ticaretin temel iki direğini teşkil eden teslim şekilleri ile ödeme şekilleri 4 temel ayrılmıştır. Bu kategoriler; E, F, C ve D gruplarıdır.
  E Grubu, malların alıcıya, satıcının (genel anlamda ihracatçı) bizzat kendi kuruluşunda sunması ile ilgili uygulamalardır. Yani E Grubu alıcının ilgili malı satıcının adresinden gelip alması usulünü düzenlemektedir. Tam tersi ise D Grubunda ele alınır. Yani D Grubu teslim şekillerinde, mallar bu sefer satıcı tarafından alıcının kuruluşunda alıcıya teslim edilir.

  Her grup kendi içinde ihracatçı ve ithalatçılar için farklı sorumluluklar doğurur. Kullanılan nakliye yöntemine, ticari ilişkinin güven unsuruna ve ürünün özelliklerine göre tarafların anlaştıkları teslim şekillerinin her iki taraf için de doğurduğu avantajlar ve dezavantajlar vardır.

  Diğer taraftan ödeme şekilleri paranın satıcıya ne zaman ve nasıl ödeneceğini ortaya koyar. Tüm dünyadaki ticari bankalar, ödeme için kullanılan çeşitli yöntemlerle ilgili olarak ortak bir terminoloji kullanır.

  Ödeme ve Teslim şekilleri

  İhracatta iki tür risk faktörü vardır. Bir tanesi satış sözleşmesi ile kontrol altına alınabilen ve kaçınılabilen riskler, diğeri ise insan kontrolünün ötesinde olan ve ancak sigortalanarak kurtulunabilecek doğal afetler, siyasi kargaşalar, devrim vb. gibi risklerdir.

  Satış sözleşmesinin hükümleri ihracat işlemi ile ilgili risk ve maliyetlerin alıcı ve satıcı arasında ne şekilde paylaşılacağını gösterir. Satıcının yani ihracatçının görevi malları göndermek, alıcının yani ithalatçının görevi ise parayı ödemektir. Bu iki görev, sözleşmede "teslim şekilleri" ve "ödeme şekilleri" başlıklarıyla yer alır.

  Teslim şekilleri malın hukuki anlamda mülkiyetinin tam olarak hangi anda el değiştirdiğini ve riskin hangi anda alıcıya geçtiğini detaylı olarak ortaya koyar.

  Ödeme şekilleri ihracatçının yaptığı ihracat için parasını ne zaman alacağını düzenler.

  Teslim şekilleri malların alıcının eline ne  zaman/nerede geçeceğini düzenler. 

  Bu ihracat terimleri birbirleri ile bağlantılıdır ve birbirlerini tamamlarlar.

  Belgeler
  Satıcının alıcıya, malları gümrükten çekebilmesi ya da benzeri işlemler için sunacağı gerekli belgeleri de sözleşmede belirtmelisiniz.

  Gözetim
  Eğer taraflar arasında yapılmasına gerek görülmüşse, uluslararası geçerliliği olan ve ürün spesifikasyonları üzerinde hakemlik yetkisine sahip uzman ve profesyonel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek gözetim (inspection) konusu karar altına alınmalı ve bundan kaynaklanacak masrafların hangi tarafa ait olacağı belirtilmelisidir.

   

  INCOTERMS: Uluslararası Ticari Terimler

  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından "International  Commercial Terms" adı ve "Incoterms" kısaltması altında1936 yılında uygulamaya giren bu terimler en son 2000 yılında düzenlenmiştir.

  Neden INCOTERMS?

  INCOTERMS neleri kapsar?
  Uluslararası ticaretin temel iki direğini teşkil eden teslim şekilleri ile ödeme şekilleri 4 temel ayrılmıştır. Bu kategoriler; E, F, C ve D gruplarıdır.
  E Grubu, malların alıcıya, satıcının (genel anlamda ihracatçı) bizzat kendi kuruluşunda sunması ile ilgili uygulamalardır. Yani E Grubu alıcının ilgili malı satıcının adresinden gelip alması usulünü düzenlemektedir. Tam tersi ise D Grubunda ele alınır. Yani D Grubu teslim şekillerinde, mallar bu sefer satıcı tarafından alıcının kuruluşunda alıcıya teslim edilir.

  Her grup kendi içinde ihracatçı ve ithalatçılar için farklı sorumluluklar doğurur. Kullanılan nakliye yöntemine, ticari ilişkinin güven unsuruna ve ürünün özelliklerine göre tarafların anlaştıkları teslim şekillerinin her iki taraf için de doğurduğu avantajlar ve dezavantajlar vardır.

  Diğer taraftan ödeme şekilleri paranın satıcıya ne zaman ve nasıl ödeneceğini ortaya koyar. Tüm dünyadaki ticari bankalar, ödeme için kullanılan çeşitli yöntemlerle ilgili olarak ortak bir terminoloji kullanır.

  Ödeme ve Teslim şekilleri

  İhracatta iki tür risk faktörü vardır. Bir tanesi satış sözleşmesi ile kontrol altına alınabilen ve kaçınılabilen riskler, diğeri ise insan kontrolünün ötesinde olan ve ancak sigortalanarak kurtulunabilecek doğal afetler, siyasi kargaşalar, devrim vb. gibi risklerdir.

  Satış sözleşmesinin hükümleri ihracat işlemi ile ilgili risk ve maliyetlerin alıcı ve satıcı arasında ne şekilde paylaşılacağını gösterir. Satıcının yani ihracatçının görevi malları göndermek, alıcının yani ithalatçının görevi ise parayı ödemektir. Bu iki görev, sözleşmede "teslim şekilleri" ve "ödeme şekilleri" başlıklarıyla yer alır.

  Teslim şekilleri malın hukuki anlamda mülkiyetinin tam olarak hangi anda el değiştirdiğini ve riskin hangi anda alıcıya geçtiğini detaylı olarak ortaya koyar.

  Ödeme şekilleri ihracatçının yaptığı ihracat için parasını ne zaman alacağını düzenler.

  Teslim şekilleri malların alıcının eline ne  zaman/nerede geçeceğini düzenler. 

  Bu ihracat terimleri birbirleri ile bağlantılıdır ve birbirlerini tamamlarlar.

  Belgeler
  Satıcının alıcıya, malları gümrükten çekebilmesi ya da benzeri işlemler için sunacağı gerekli belgeleri de sözleşmede belirtmelisiniz.

  Gözetim
  Eğer taraflar arasında yapılmasına gerek görülmüşse, uluslararası geçerliliği olan ve ürün spesifikasyonları üzerinde hakemlik yetkisine sahip uzman ve profesyonel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek gözetim (inspection) konusu karar altına alınmalı ve bundan kaynaklanacak masrafların hangi tarafa ait olacağı belirtilmelisidir.

   

  INCOTERMS: Uluslararası Ticari Terimler

  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından "International  Commercial Terms" adı ve "Incoterms" kısaltması altında1936 yılında uygulamaya giren bu terimler en son 2000 yılında düzenlenmiştir.

  Neden INCOTERMS?

  INCOTERMS neleri kapsar?
  Uluslararası ticaretin temel iki direğini teşkil eden teslim şekilleri ile ödeme şekilleri 4 temel ayrılmıştır. Bu kategoriler; E, F, C ve D gruplarıdır.
  E Grubu, malların alıcıya, satıcının (genel anlamda ihracatçı) bizzat kendi kuruluşunda sunması ile ilgili uygulamalardır. Yani E Grubu alıcının ilgili malı satıcının adresinden gelip alması usulünü düzenlemektedir. Tam tersi ise D Grubunda ele alınır. Yani D Grubu teslim şekillerinde, mallar bu sefer satıcı tarafından alıcının kuruluşunda alıcıya teslim edilir.

  Her grup kendi içinde ihracatçı ve ithalatçılar için farklı sorumluluklar doğurur. Kullanılan nakliye yöntemine, ticari ilişkinin güven unsuruna ve ürünün özelliklerine göre tarafların anlaştıkları teslim şekillerinin her iki taraf için de doğurduğu avantajlar ve dezavantajlar vardır.

  Diğer taraftan ödeme şekilleri paranın satıcıya ne zaman ve nasıl ödeneceğini ortaya koyar. Tüm dünyadaki ticari bankalar, ödeme için kullanılan çeşitli yöntemlerle ilgili olarak ortak bir terminoloji kullanır.

  Ödeme ve Teslim şekilleri

  İhracatta iki tür risk faktörü vardır. Bir tanesi satış sözleşmesi ile kontrol altına alınabilen ve kaçınılabilen riskler, diğeri ise insan kontrolünün ötesinde olan ve ancak sigortalanarak kurtulunabilecek doğal afetler, siyasi kargaşalar, devrim vb. gibi risklerdir.

  Satış sözleşmesinin hükümleri ihracat işlemi ile ilgili risk ve maliyetlerin alıcı ve satıcı arasında ne şekilde paylaşılacağını gösterir. Satıcının yani ihracatçının görevi malları göndermek, alıcının yani ithalatçının görevi ise parayı ödemektir. Bu iki görev, sözleşmede "teslim şekilleri" ve "ödeme şekilleri" başlıklarıyla yer alır.

  Teslim şekilleri malın hukuki anlamda mülkiyetinin tam olarak hangi anda el değiştirdiğini ve riskin hangi anda alıcıya geçtiğini detaylı olarak ortaya koyar.

  Ödeme şekilleri ihracatçının yaptığı ihracat için parasını ne zaman alacağını düzenler.

  Teslim şekilleri malların alıcının eline ne  zaman/nerede geçeceğini düzenler. 

  Bu ihracat terimleri birbirleri ile bağlantılıdır ve birbirlerini tamamlarlar.

  Belgeler
  Satıcının alıcıya, malları gümrükten çekebilmesi ya da benzeri işlemler için sunacağı gerekli belgeleri de sözleşmede belirtmelisiniz.

  Gözetim
  Eğer taraflar arasında yapılmasına gerek görülmüşse, uluslararası geçerliliği olan ve ürün spesifikasyonları üzerinde hakemlik yetkisine sahip uzman ve profesyonel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek gözetim (inspection) konusu karar altına alınmalı ve bundan kaynaklanacak masrafların hangi tarafa ait olacağı belirtilmelisidir.

   

  INCOTERMS: Uluslararası Ticari Terimler

  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından "International  Commercial Terms" adı ve "Incoterms" kısaltması altında1936 yılında uygulamaya giren bu terimler en son 2000 yılında düzenlenmiştir.

  Neden INCOTERMS?

  INCOTERMS neleri kapsar?
  Uluslararası ticaretin temel iki direğini teşkil eden teslim şekilleri ile ödeme şekilleri 4 temel ayrılmıştır. Bu kategoriler; E, F, C ve D gruplarıdır.
  E Grubu, malların alıcıya, satıcının (genel anlamda ihracatçı) bizzat kendi kuruluşunda sunması ile ilgili uygulamalardır. Yani E Grubu alıcının ilgili malı satıcının adresinden gelip alması usulünü düzenlemektedir. Tam tersi ise D Grubunda ele alınır. Yani D Grubu teslim şekillerinde, mallar bu sefer satıcı tarafından alıcının kuruluşunda alıcıya teslim edilir.

  Her grup kendi içinde ihracatçı ve ithalatçılar için farklı sorumluluklar doğurur. Kullanılan nakliye yöntemine, ticari ilişkinin güven unsuruna ve ürünün özelliklerine göre tarafların anlaştıkları teslim şekillerinin her iki taraf için de doğurduğu avantajlar ve dezavantajlar vardır.

  Diğer taraftan ödeme şekilleri paranın satıcıya ne zaman ve nasıl ödeneceğini ortaya koyar. Tüm dünyadaki ticari bankalar, ödeme için kullanılan çeşitli yöntemlerle ilgili olarak ortak bir terminoloji kullanır.

  Ödeme ve Teslim şekilleri

  İhracatta iki tür risk faktörü vardır. Bir tanesi satış sözleşmesi ile kontrol altına alınabilen ve kaçınılabilen riskler, diğeri ise insan kontrolünün ötesinde olan ve ancak sigortalanarak kurtulunabilecek doğal afetler, siyasi kargaşalar, devrim vb. gibi risklerdir.

  Satış sözleşmesinin hükümleri ihracat işlemi ile ilgili risk ve maliyetlerin alıcı ve satıcı arasında ne şekilde paylaşılacağını gösterir. Satıcının yani ihracatçının görevi malları göndermek, alıcının yani ithalatçının görevi ise parayı ödemektir. Bu iki görev, sözleşmede "teslim şekilleri" ve "ödeme şekilleri" başlıklarıyla yer alır.

  Teslim şekilleri malın hukuki anlamda mülkiyetinin tam olarak hangi anda el değiştirdiğini ve riskin hangi anda alıcıya geçtiğini detaylı olarak ortaya koyar.

  Ödeme şekilleri ihracatçının yaptığı ihracat için parasını ne zaman alacağını düzenler.

  Teslim şekilleri malların alıcının eline ne  zaman/nerede geçeceğini düzenler. 

  Bu ihracat terimleri birbirleri ile bağlantılıdır ve birbirlerini tamamlarlar.

  Belgeler
  Satıcının alıcıya, malları gümrükten çekebilmesi ya da benzeri işlemler için sunacağı gerekli belgeleri de sözleşmede belirtmelisiniz.

  Gözetim
  Eğer taraflar arasında yapılmasına gerek görülmüşse, uluslararası geçerliliği olan ve ürün spesifikasyonları üzerinde hakemlik yetkisine sahip uzman ve profesyonel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek gözetim (inspection) konusu karar altına alınmalı ve bundan kaynaklanacak masrafların hangi tarafa ait olacağı belirtilmelisidir.

   

  INCOTERMS: Uluslararası Ticari Terimler

  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından "International  Commercial Terms" adı ve "Incoterms" kısaltması altında1936 yılında uygulamaya giren bu terimler en son 2000 yılında düzenlenmiştir.

  Neden INCOTERMS?

  INCOTERMS neleri kapsar?
  Uluslararası ticaretin temel iki direğini teşkil eden teslim şekilleri ile ödeme şekilleri 4 temel ayrılmıştır. Bu kategoriler; E, F, C ve D gruplarıdır.
  E Grubu, malların alıcıya, satıcının (genel anlamda ihracatçı) bizzat kendi kuruluşunda sunması ile ilgili uygulamalardır. Yani E Grubu alıcının ilgili malı satıcının adresinden gelip alması usulünü düzenlemektedir. Tam tersi ise D Grubunda ele alınır. Yani D Grubu teslim şekillerinde, mallar bu sefer satıcı tarafından alıcının kuruluşunda alıcıya teslim edilir.

  Her grup kendi içinde ihracatçı ve ithalatçılar için farklı sorumluluklar doğurur. Kullanılan nakliye yöntemine, ticari ilişkinin güven unsuruna ve ürünün özelliklerine göre tarafların anlaştıkları teslim şekillerinin her iki taraf için de doğurduğu avantajlar ve dezavantajlar vardır.

  Diğer taraftan ödeme şekilleri paranın satıcıya ne zaman ve nasıl ödeneceğini ortaya koyar. Tüm dünyadaki ticari bankalar, ödeme için kullanılan çeşitli yöntemlerle ilgili olarak ortak bir terminoloji kullanır.

  Ödeme ve Teslim şekilleri

  İhracatta iki tür risk faktörü vardır. Bir tanesi satış sözleşmesi ile kontrol altına alınabilen ve kaçınılabilen riskler, diğeri ise insan kontrolünün ötesinde olan ve ancak sigortalanarak kurtulunabilecek doğal afetler, siyasi kargaşalar, devrim vb. gibi risklerdir.

  Satış sözleşmesinin hükümleri ihracat işlemi ile ilgili risk ve maliyetlerin alıcı ve satıcı arasında ne şekilde paylaşılacağını gösterir. Satıcının yani ihracatçının görevi malları göndermek, alıcının yani ithalatçının görevi ise parayı ödemektir. Bu iki görev, sözleşmede "teslim şekilleri" ve "ödeme şekilleri" başlıklarıyla yer alır.

  Teslim şekilleri malın hukuki anlamda mülkiyetinin tam olarak hangi anda el değiştirdiğini ve riskin hangi anda alıcıya geçtiğini detaylı olarak ortaya koyar.

  Ödeme şekilleri ihracatçının yaptığı ihracat için parasını ne zaman alacağını düzenler.

  Teslim şekilleri malların alıcının eline ne  zaman/nerede geçeceğini düzenler. 

  Bu ihracat terimleri birbirleri ile bağlantılıdır ve birbirlerini tamamlarlar.

  Belgeler
  Satıcının alıcıya, malları gümrükten çekebilmesi ya da benzeri işlemler için sunacağı gerekli belgeleri de sözleşmede belirtmelisiniz.

  Gözetim
  Eğer taraflar arasında yapılmasına gerek görülmüşse, uluslararası geçerliliği olan ve ürün spesifikasyonları üzerinde hakemlik yetkisine sahip uzman ve profesyonel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek gözetim (inspection) konusu karar altına alınmalı ve bundan kaynaklanacak masrafların hangi tarafa ait olacağı belirtilmelisidir.

   

  INCOTERMS: Uluslararası Ticari Terimler

  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından "International  Commercial Terms" adı ve "Incoterms" kısaltması altında1936 yılında uygulamaya giren bu terimler en son 2000 yılında düzenlenmiştir.

  Neden INCOTERMS?

  Mücbir sebepler
  Tarafların hangi olumsuz şartlardan dolayı sözleşmede geçen sorumluluklarını gerçekleştiremeyeceklerini de sözleşmeye eklemelisiniz.

  Tahkim
  Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda hakemlik edecek mahkemelerde sözleşmede bulunmalıdır.

  İmza ve tarih
  Sözleşmelerde mutlaka tarih bulunmalı ve tarafların tümünde, tüm taraflar tarafından imzalı nüshaları olmalıdır.

  İhracatta Müzakere

  Bütün sözleşmeler bir müzakere sürecinin sonunda ortaya çıkar. Her müzakerede olduğu gibi dış ticarette de tarafların birbirini ikna etmeye çalıştıkları bir süreç vardır.

  Başarılı bir müzakerenin sonucu sözleşmedir. Dış ticarette müzakereler gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır:

   • Yapıcı olmayan, "ister al ister alma" ya da "beğenmezsen gidersin" tarzında olumsuz yaklaşımlara yer verilmemelidir.
   • Her şey müzakere konusu yapılabilir. Önemli olan her konunun açıkça, gerekli durumlarda birden fazla kez ele alınmasıdır.
   • Sorumlulukların kim tarafından üstlenileceği konusunun açıklığa kavuşturulması şarttır.
   • Tüm müzakerelerde olduğu gibi ilk izlenimler, dakik olmak, iyi ev sahipliği yapmak, istekli gözükmek, ortamın müzakereye uygun olması, samimiyet, müzakerenin başarısı açısından önem taşır.
   • Ekip çalışması müzakerenin sonucu açısından önemlidir.

   

  Ticarette bir kereye mahsus ilişkiler değil sürekli ilişkiler önemlidir.
  Eğer müşterinizin gelecekte de sizi tercih etmesini istiyorsanız müzakere sürecinde sadece kendinizin değil, karşı tarafın ihtiyaçlarının karşılanmasına da önem vermelisiniz.

   

  Dış ticarette müzakere ve sözleşmelerle ilgili daha detaylı bilgiler "100 Soruda Dış Ticaret", "Dış Ticaret Sözleşmeleri ve Müzakere Teknikleri" ve "Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Nakliye ve Sigorta" yayınlarından temin edilebilir.

   

  KAYNAK : İGEME

  Döviz Kuru
  Dolar Alış
  :

  Dolar Satış
  :

  Euro Alış
  :

  Euro Satış
  :

  Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 ve üzeri tarayıcılarda izlenir.


  www.een.kso.org.tr Avrupa İşletmeler Ağı Konya web sitesidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme ve yönlendirme amaçlıdır. Bu sitede sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere gerekli dikkat gösterilmiş olmakla birlikte, yayımlanan bilgilerde eksikler, hatalar ve güncelliğini yitirmeler olabilir.Sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere her türlü çaba gösterilmiş olmasına karşın, bu bilgilere dayanarak herhangi bir girişimde bulunulmadan önce gerekli teknik destek alınmalıdır.  Bu web sitesi, mali, hukuki vb. diğer konularda alınabilecek profesyonel danışmanlık hizmeti yerine kullanılmamalıdır. Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası bu bilgilerdeki herhangi bir hata veya eksiklik veya bu bilgilerin kullanılması sonucunda doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
  Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası tarafından hazırlanıp bu sitede yayınlanan bilgiler, web sitesi kaynak gösterilmek kaydı ile yayınlanabilir.