Linkler

Resmi Kurumlar

http://www.avrupa.info.tr


Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

http://www.treasury.gov.tr


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (HM)

http://www.die.gov.tr


Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)

http://www.deik.org.tr/


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

http://www.ikv.org.tr/


İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

http://www.kobinet.org.tr


Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Bilgi Ağı

http://www.spk.gov.tr


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

http://www.taysad.org.tr/


Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği (TAYSAD)

http://www.turktrade.org.tr


Ticaret -Türk

http://www.tdv.org.tr


Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)

http://www.tse.org.tr


Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

http://www.barobirlik.org.tr


Türkiye Barolar Birliği

http://www.tbmm.gov.tr


Türkiye Büyük Millet Meclisi

http://www.tcmb.gov.tr


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)

http://www.tmmob.org.tr


Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

http://www.aile.gov.tr


Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı

http://www.ttk.gov.tr


Atatürk Kültür,Dil,Tarih Yüksek Kurumu Bşk.

http://www.abgs.gov.tr


Avrupa Birliği genel sekreterliği

http://www.bagkur.gov.tr


BAĞKUR

http://www.byegm.gov.tr


Basın Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.denizcilik.gov.tr


Denizcilik Müstesarligi

http://www.deprem.gov.tr


Deprem Araştırma Dairesi

http://www.die.gov.tr/


Türkiye İstatistik Kurumu

http://www.dmo.gov.tr


Devlet Malzeme Ofisi

http://www.basbakanlik-dpb.gov.tr


Devlet Personel Başkanlığı

http://www.dpt.gov.tr


Devlet Planlama Teşkilatı

http://www.dsi.gov.tr


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

http://www.dtm.gov.tr/dtmpazaragiris/index.cfm?yayinid=1232&icerikid=1342


Dış Ticaret Müşteşarlığı Pazara Giriş Servisi

http://www.diyanet.gov.tr


Diyanet İşleri Başkanlığı

http://www.emekli.gov.tr


Emekli Sandığı

http://www.tff.org


Futbol Federasyonu Başkanlığı

http://www.gumruk.gov.tr


Gümrük Müsteşarlığı

http://www.treasury.gov.tr/


Hazine Müsteşarlığı

http://www.imkb.gov.tr


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

http://www.ksgm.gov.tr


Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müd.

http://www.kgm.gov.tr


Karayolları Genel Müdürlüğü

http://www.khgm.gov.tr


Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

http://www.kosgeb.gov.tr


Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

http://www.meteor.gov.tr


Meteoroloji İşleri Genel Müd.

http://www.mit.gov.tr


Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

http://www.mkutup.gov.tr


Milli Kütüphane

http://www.oib.gov.tr


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

http://www.ozida.gov.tr


Özürlüler İdaresi Başkanlığı

http://www.rtuk.gov.tr


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

http://ab.sanayi.gov.tr/


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Döviz Kuru
Dolar Alış
:

Dolar Satış
:

Euro Alış
:

Euro Satış
:

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 ve üzeri tarayıcılarda izlenir.


www.een.kso.org.tr Avrupa İşletmeler Ağı Konya web sitesidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme ve yönlendirme amaçlıdır. Bu sitede sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere gerekli dikkat gösterilmiş olmakla birlikte, yayımlanan bilgilerde eksikler, hatalar ve güncelliğini yitirmeler olabilir.Sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere her türlü çaba gösterilmiş olmasına karşın, bu bilgilere dayanarak herhangi bir girişimde bulunulmadan önce gerekli teknik destek alınmalıdır.  Bu web sitesi, mali, hukuki vb. diğer konularda alınabilecek profesyonel danışmanlık hizmeti yerine kullanılmamalıdır. Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası bu bilgilerdeki herhangi bir hata veya eksiklik veya bu bilgilerin kullanılması sonucunda doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası tarafından hazırlanıp bu sitede yayınlanan bilgiler, web sitesi kaynak gösterilmek kaydı ile yayınlanabilir.