Duyurular

M-ERA.NET 2014 Çağrı Duyurusu

2014-07-25 09:09

M-ERA.NET 2014 Çağrı Duyurusu


 

 M-ERA.NET İleri Malzemeler Ar-Ge Projeleri 2013 Yılı Çağrı İlanı

M-ERA.NET Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

 

ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ

M-ERA.NET kapsamında, ileri malzeme teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkelerin arasından en az iki ülkenin yer aldığı en az üç ortaklı projeler desteklenecektir. 2014 Proje Çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye'de yerleşik firmalara, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir. M-ERA.NET 2014 çağrısı kapsamında çağrıya katılan diğer fon ajanslarının koşulları uygun olduğu sürece Türkiye'de yerleşik firmaların çağrıya katılan diğer ülkelerdeki üniversite / araştırma kurumları / enstitüler ve sanayi kuruluşları ile uluslararası ortaklı proje yapmaları mümkündür.

 

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELERve FON AJANSLARI:

Avusturya FFG-BP, Avusturya BMVIT/FFG-TP, Belçika Flanderler FWO/IWT, Belçika Valonlar DGO6, Belçika FNRS, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi RPF, Estonya ETAG, Fransa ANR, Fransa MidiPireneler RMP, Fransa Limousin CR-Limousin Almanya PtJ/PTKA, Almanya DFG, Almanya VDI-TZ, Macaristan OTKA, Izlanda RANNIS, Israil MATIMOP, Israil MOST, İtalya Piemonte Regione Piemonte, Letonya LAS, Litvanya RCL, Lüksemburg FNR, Norveç RCN, Polonya NCBiR, Portekiz FCT, Romanya UEFISCDI, Rusya Federasyonu FASIE, Slovakya SAS, Slovenya MIZS, İspanya MINECO, İspanya Asturias IDEPA, İspanya Bask Bölgesi Innobasque, İsviçre SERI, Tayvan MOST, Türkiye TÜBİTAK

 

ÇAĞRI KONULARI

Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği (Integrated Computational Materials Engineering)

Yüzey ve Kaplama Teknolojileri için Malzemeler (Materials for Surfaces and Coatings)

Sağlık Sektörüne Yönelik Malzemeler (Materials for Health)

Kompozit Teknolojileri (Composite Technology)

Sürdürülebilir ve Ekonomik Düşük Karbon Enerji Teknolojileri için Malzemeler (Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies)

Sensör Odaklı Fonksiyonel Malzemeler (Functional Materials Focusing on Sensors)

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

16 Eylül 2014 (Brüksel saati ile 12.00’a kadar): Proje ön başvurularının (pre-proposal) son teslim tarihi.

M-ERA.NET 2013 Çağrısı kapsamında proje ortağı aramak için http://www.nmpteam.com/ web adresini veya The EEN tarafından önerilen ‘partner search tool’ kullanabilirsiniz.

 

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI

http://www.m-era.net/joint-call-2014 web adresindeki ‘mandatory pre-proposal form’ isimli form İngilizce doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, projenin koordinatörü tarafından, 16 Eylül 2014 (Brüksel saati ile 12.00) tarihine kadar ‘SUBMIT mandatory pre-proposal’ sunucusuna yüklenecektir.

 

TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR

M-ERA.NET 2014 Proje Çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye'de yerleşik firmalar, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kuralları çerçevesinde desteklenecektir.

 

1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

ÇAĞRI ve M-ERA.NET HAKKINDA BİLGİ İÇİN:

http://www.m-era.net/

http://www.m-era.net/joint-call-2014

http://www.m-era.net/participating-countries-call-2014

http://www.nmpteam.com/

www.tubitak.gov.tr

Döviz Kuru
Dolar Alış
:

Dolar Satış
:

Euro Alış
:

Euro Satış
:

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 ve üzeri tarayıcılarda izlenir.


www.een.kso.org.tr Avrupa İşletmeler Ağı Konya web sitesidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme ve yönlendirme amaçlıdır. Bu sitede sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere gerekli dikkat gösterilmiş olmakla birlikte, yayımlanan bilgilerde eksikler, hatalar ve güncelliğini yitirmeler olabilir.Sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere her türlü çaba gösterilmiş olmasına karşın, bu bilgilere dayanarak herhangi bir girişimde bulunulmadan önce gerekli teknik destek alınmalıdır.  Bu web sitesi, mali, hukuki vb. diğer konularda alınabilecek profesyonel danışmanlık hizmeti yerine kullanılmamalıdır. Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası bu bilgilerdeki herhangi bir hata veya eksiklik veya bu bilgilerin kullanılması sonucunda doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası tarafından hazırlanıp bu sitede yayınlanan bilgiler, web sitesi kaynak gösterilmek kaydı ile yayınlanabilir.