Dökümanlar

Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii kitapçığı

2011-02-08

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi tarafından hazırlanan Sektör rehberlerinin üçüncüsü olan Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii kitapçığı, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan ve Avrupa pazarında önemli bir rekabet gücüne sahip olan tekstil sektörüne ilişkin AB mevzuatı, sektörün çevresel yükümlülükleri, giderek önem kazanan tasarım ve fikri mülkiyet hakları,dış ticaret, tekstil sektöründeki Ar-Ge çalışmaları ve işletmelerin özellikle çalışanlar bağlamındaki sosyal yükümlülüklerine ilişkin pekçok güncel konu hem AB hem de Türkiye'nin AB'ye uyumu perspektifinden anlatılmaktadır.

Yapı Malzemeleri Sanayii kitapçığı

2011-02-08

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi tarafından hazırlanan "Sektör rehberlerinin ikincisi olan Yapı Malzemeleri Sanayii kitapçığı, yakın zamanda Avrupa Birliği'nde güncellenecek ve Türkiye'de de uygulanmakta olan Yapı Malzemeleri Direktifi başta olmak üzere yapı malzemelerinin uygunluk teyidi, inşaat sektörünün çevresel yükümlülükleri, sürdürülebilir inşaat kavramı, Türkiye'de de yeni yürürlüğe giren Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile inşaatta eko-tasarımlar gibi pek çok konuda hem uygulanmakta olan mevzuat hem de inşaat sektöründeki son trendlerle ilgili bilgi veriyor.

Kırmızı Et ve Süt Sektörleri kitapcığı

2011-02-08

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi tarafından hazırlanan Sektör rehberlerinin beşincisi olan "Kırmızı Et ve Süt Sektörleri" kitapçığı yayınlandı. 1 Temmuz 2010'da müzakereye açılan Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı faslı ile AB'ye uyumun giderek önem kazandığı her iki sektör için bu kitapçık işletmelerimiz için uyulması gereken standartlar ve kendilerini bekleyen değişikliklerle ilgili önemli bir rehber olma niteliğini taşıyor. Kitapçıkta AB'nin Ortak Piyasa Düzeni ve sektörlere ilişkin uygulamaları, hijyen kuralları, hayvan refahı ve hastalıkları, kalite politikası, dış ticaret ve sektörün çevre yükümlülükleri gibi her iki sektöründe başta gıda güvenliği olmak üzere uyması gereken kurallar ve AB'ye uyum sürecinde kendilerini bekleyen değişiklik ve yükümlülüklere ilişkin bilgiler içeriyor.

Elektrikli ve Elektronik Ürünler Sanayii kitapçığı

2011-02-08

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi tarafından hazırlanan Sektör rehberlerinin dördüncü olan Elektrikli ve Elektronik Ürünler Sanayii kitapçığı, başta sektörün çevresel yükümlülükleri olmak üzere, enerji verimliliği, fikri mülkiyet hakları ve ürünlerin üretim ve piyasaya sürülme koşulları konularına ilişkin güncel bilgiler içeriyor. Sektörün en büyük ihracat pazarının AB ülkeleri olduğu ve Türkiye'nin AB'ye uyum süreci de düşünüldüğünde, firmaları etkileyecek mevzuat değişiklikliklerine anlaşılır bir dilde ulaşmak önem kazanıyor.

Ambalaj sanayi kitapcığı

2011-02-08

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi tarafından hazırlanan Sektörel rehberlerden ilki olan Ambalaj Sanayii kitapçığında AB mevzuatında ambalaj sanayinin düzenlenişine ilişkin bilgilere yer verilirken, hazır ambalajlı ürünler, Türkiye'de de uygulanmakta olan ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi, AB'deki gıda ile temas eden ve ahşap ambalajlar konusundaki gelişmeler ve düzenlemeler, ambalajlama ve etiketleme kuralları, ambalaj sektörünü ilgilendiren kimyasallar ve tehlikeli malların taşınmasına ilişkin düzenlemeler ve ambalaj tasarımlarının korunmasına ilişkin bilgilerle birlikte Türk mevzuatının uyumu konusunda da bilgilere ulaşmak mümkün.

Kitapçık, AB hukukunun karmaşık ve ağır hukuk dilinden uzak, kolay anlaşılır bir dille ve soru-cevaplardan oluşan 35-40 sayfalık bir doküman olarak hazırlandı.

Döviz Kuru
Dolar Alış
:

Dolar Satış
:

Euro Alış
:

Euro Satış
:

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 ve üzeri tarayıcılarda izlenir.


www.een.kso.org.tr Avrupa İşletmeler Ağı Konya web sitesidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme ve yönlendirme amaçlıdır. Bu sitede sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere gerekli dikkat gösterilmiş olmakla birlikte, yayımlanan bilgilerde eksikler, hatalar ve güncelliğini yitirmeler olabilir.Sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere her türlü çaba gösterilmiş olmasına karşın, bu bilgilere dayanarak herhangi bir girişimde bulunulmadan önce gerekli teknik destek alınmalıdır.  Bu web sitesi, mali, hukuki vb. diğer konularda alınabilecek profesyonel danışmanlık hizmeti yerine kullanılmamalıdır. Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası bu bilgilerdeki herhangi bir hata veya eksiklik veya bu bilgilerin kullanılması sonucunda doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası tarafından hazırlanıp bu sitede yayınlanan bilgiler, web sitesi kaynak gösterilmek kaydı ile yayınlanabilir.