Gen.3. КОЊА

КОЊА

Од Мевљана  преку  Насредин хоџа, од Мерам Лозјето до Аљадин Врвот, Коња е како еден убав превид во средина на една пустина.  Коња е културно – историски град што преставува крстопат на анадолиски патишта полн со различни траги на стари цивилизации. Истиот град денеска е на пат да стане Анадолиски  индустриски центар.

Производство на млинови до нивната примо предаја производство на земјоделски алатки за многу кратко време со постигнатиот извоз ги имаат отворено границите на Турција. Земјоделските алатки произведени за олеснување на земјоделството и зголемување напродуктивноста не само во република Турција истотака во државите који се во регијата станаа најбарани производи.Познати се големи амбари за пшеница који што имаат големо влијание на производство на; брашно, макарони, бисквити секако поради тие причини, производтсвото на пшенично брашно, од брашно макарони и бисквити секаков вид на асортиман во градот Коња е застапен.

На почетокот 1954 година производството  на шекер, слатки, локум и алва и со зголемување на бројот на Фабрики,  Коња во светцки рамки стана извозник на исклучтелен вкус.

Чевларството е стар рачен занает, чии што традицијонални корени потекнуваат од  старите османлиски школи „Ахи“ од пред 700 години. Денеска Коња се наоѓа во позиција на свецки извозник на чевли. Пред тоа Коња, најголемиот удел во овој сектор го има покажано правејќи го најголемиот чевел во светот, со кој што влезе во гинисовата книга на рекорди.

Истотака во Коња важни помагала за секојдневниот живот а посебно куински елементи а покрај тоа важни делови који преставуваат секлет на моторот како што се клип, карики и вентили наведените производи завземаат основно место во широкта лепеза на производство во Коња, који што исто така завземаат важно место на свецкиот пазар. И покрај различната амбалажа и марки на автоделовите нетреба да ве изненади ако сретнете дека се произведени во Коња. За естетика и уметност потребно е стакло. Стаклото се формира во Коња а потоа се врши дистрибуција на сите страни од светот. Првата турска домашна машина за вадење на стебла е прозведена во Коња.  Хидрулични уреди за подигање на товар који што работат под тешки услови низ целата држава истотака се произведени во Коња.

Не би не изненадил и фактот дека во Коња е фромиран таканаречена артерија за прозводство на мебел. Важни  марки којидаваат удобност и конфорт на просториите истотака се произведуваат во Коња. Облекувањето на луѓе е старо скоро колку и човечката историја.  Во сите полиња направениот индустриски подем и во овој сектор би се очекувало Коња истотака да направи забележителен успех. Покрај тоа што секторот за облека е нов, има индиции на брз развој. Не само луѓето исто така во Коња и зградите се облекуваат поради тоа што надворешната фасада ја „превслекуваат“ со таканаречен „слидинг“. Покрај сето тоа производтсво и извос на машини го има зафатено развојниот процес кој што ќе стане симбол на Коња. Резултатот нема да се промени со производство на 10 тонска машина за сечење или пак со некој помал медицински апарат. Коња со голема брзина се наоѓа на пат да стане индустриски центар на Анадолија.

Tüm Hakları Saklıdır © 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |


www.een.kso.org.tr is the web site of Enterprise Europe Network Konya (EEN Konya), hosted by Konya Chamber of Industry ( Konya CI)  The information provided here on the web site is solely for general information purposes. EEN Konya is not able to edit or modify the entries written or translated by others, mostly published on the ?Announcements? section. EEN Konya cares a great deal about the ease of use, prompt accessibility, quality of information on the site and considers Konya CI, EU and International values and principles. While every care has been taken on EEN Konya?s web site, the possibility of errors or mistakes cannot be ruled out and perfect accuracy cannot be guaranteed. Therefore, EEN Konya cannot be held liable for the errors or incompleteness of the information in the contents on its site.
EEN Konya & Konya CI cannot be held liable if the information contained herein is either used or distributed by other individuals or organizations in violation of the rules or regulations of Turkey or any other country.