Konya po Slovensky

 

HISTÓRIA KONYE

 

Konya sa považuje za jednu z najstarších obývaných  oblastí v Anatólii (oblasť Çatalhöyük, 7000 pred n.l.), ktorá bola vždy dôležitým centrom poľnohospodárstva, vedy, výmenného obchodu a priemyslu na Hodvábnej ceste. Vďaka svojej polohe je spojením medzi východom a západom.

Počas obdobia prekvitania obchodu na Hodvábnej ceste hrala Konya vždy významnú úlohu. Vďaka tomu bola viac ako sto rokov hlavným mestom Seldžuckej ríše, a následne sa stala mocnou provinciou v rámci Osmanskej ríše. Veda, poľnohospodárstvo a obchod spravili z Konye prosperujúce mesto.

 

VÝHODY PRE INVESTOROV

 

 • strategická poloha medzi západom a východom
 • rozvinutá infraštruktúra
 • hlavné mesto Anatólie (historicky zaujímavá oblasť, podnikateľský duch, ktorý pochádza z minulosti)
 • diverzifikované aktivity (menšie riziko ekonomickej krízy)
 • veľké množstvo voľných plôch v priemyselných zónach, ich dostupnosť s nízkym nájmom (najväčšia dostupná oblasť v Turecku), takmer žiadne nebezpečenstvo zemetrasenia
 • technologický park
 • univerzity
 • obilnica Tu
 • recka
 • suché podnebie nepoškodzujúce kovové materiály
 • rýchly rast kvalifikovanej pracovnej sily
 • mladá kvalifikovaná populácia otvorená novým možnostiam

 

Rozvinutá priemyselná výroba v týchto oblastiach:

 • náhradné diely v automobilovom priemysle
 • zariadenia na mletie múky
 • potravinársky priemysel
 • chemický priemysel
 • obuv
 • výrobky z umelej hmoty
 • poľnohospodárske stroje

Výhodou je existujúca sieť  hotelov a reštaurácií...

 

Konya je jedným z mála miest, ktoré dosiahli industrializáciu, a zároveň prirodzenú urbanizáciu. Je veľmi pokojným mestom s nízkou kriminalitou.

Ako stredisko SMES (malé a stredné podniky) je len tri hodiny vzdialená od populárnych turistických destinácií Turecka ako napr. Antalya alebo Kapadokia.

 

Za zmienku stojí tolerantný prístup Mevlanu Rumiho, ktorý hovorí: „V KAŽDOM VDYCHU JE ZALOŽENÝ NOVÝ SVET ” a „PRÍĎTE, PRÍĎTE KTOKOĽVEK, KTO STE OTVORENÝ MULTIKULTÚRNEMU PROSTREDIU!“

 

 

SEKTORY

 

Poľnohospodárstvo

 

Konya, vďaka svojej rozsiahlej a rovinatej ornej pôde, bola vždy lídrom v poľnohospodárskom odvetví a  priemysle. Okrem toho je mnoho rokov nazývaná obilnicou Turecka. Investície do priemyselnej produkcie začali v 50-tych rokoch. V 70-tych rokoch rozvoj produkcie poľnohospodárskeho vybavenia a strojov priniesli Konyi imidž „priemyselného mesta“, ktoré rozvíja svoje poľnohospodárske zázemie a infraštruktúru v spolupráci s poľnohospodárskym priemyslom.

 

Priemysel

 

Analýza priemyselnej výroby v Konyi ukazuje, že sa nezameriava na určitý typ produkcie. Nájdeme tu široké spektrum výrobkov, od strojárstva po chemický priemysel, od textilu po náhradné súčiastky do automobilov, od elektrických a elektronických výrobkov po potravinársky priemysel, od balenia po papierenský priemysel.  Toľko druhov výroby môže z Konye spraviť nové „Silicon Valley“.

Priemyselná štruktúra založená na jednom, prípadne na pár výrobkoch, môže byť ľahko poškodená alebo zničená globálnym trhom v závislosti od svetovej alebo miestnej ekonomickej krízy. Spojenie takých rôznych odvetví ako nájdeme v Konyi je preto minimálne ovplyvniteľné krízou a dosahuje jedinečný dynamický rast. Akékoľvek zvýšenie požiadaviek v niektorom zo sektorov pomôže v pozitívnom rozvoji ostatným spoločnostiam, ktoré podnikajú v danom odvetví.

 

Turizmus

 

So zameraním na praktizovanie a učenie súfizmu (súhrnné označenie pre islamskú mystiku), je Konya pútnickým miestom pre celý islamský svet,  ale aj pre všetkých ľudí, ktorí majú v sebe zakorenený humanizmus a toleranciu. V centre rozľahlej Konye sa nachádzajú pozostatky stredovekého seldžuckého hlavného mesta, ktoré priťahuje všetky humanistické povahy. Dželaleddin Rumi, známejší pod menom Mevlana (náš učiteľ), prijal toto mesto za svoj domov. Bol známy ako súfíjský mystik, ktorý založil náboženskú sektu tancujúcich dervišov. Jeho spisy pomohli pretvárať islamské myšlienky a jeho humanistická filozofia a tolerantné myšlienky zasiahli do všeobecnej islamskej kultúry v Turecku. Konya je obklopená jednou z najúrodnejších oblastí, aj keď sa zdá, že je v lete vyprahnutá slnkom. Tento kontrast je skôr pravidlom ako výnimkou v tureckých mestách vo vnútrozemí.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIEMYSELNÝCH VÝROBKOCH

 

1. Stroje a priemyselné vybavenie

 

A. Kovoobrábacie stroje

Vedúcim odvetvím v Konyi je priemysel výroby strojov. Sektor strojov na spracovanie kovov je hnacím motorom oblasti kovoobrábacích strojov v Turecku.

B. Montované zariadenie do vozidiel

Ďalšie odvetvie v strojárenskom sektore, ktoré dosiahlo výraznú úroveň.

C. Výroba zariadení na mletie múky

Konya má systémy, ktoré dodávajú do sveta hotovú múku, krupicu a cestoviny. Stala sa lídrom na trhu

D. Poľnohospodárske náradie, stroje a výrobné zariadenia

Konya je lídrom vo výrobe poľnohospodárskych strojov a vo výrobe nástrojov

Ďalšie dôležite výrobné zložky v priemysle výroby strojov sú:

— zváracie stroje

— lisovacie stroje

— automatické nožnice

— rôzne lisy

— hydraulické  valce a pumpy

— stroje na nastavovanie motorov

— rôzne sejačky

 

2. Priemysel náhradných častí do automobilov

 

Priemysel v Konyi dosiahol dôležitú pozíciu v kapacite produkcie a kvalite v oblasti náhradných častí do automobilov, ktoré v poslednej dekáde postupne zvyšujú podiel na svetovom trhu. Podporný priemysel automobilov začal malými podnikmi, ktoré produkovali rôzne časti, obzvlášť karosérie. Tempo sa zrýchlilo s rozvojom TÜMOSAN-u (výrobca traktorov a motorov). Dva fakty viedli našu krajinu k súčasnej priemyselnej infraštruktúre v priemysle náhradných dielov do automobilov: vznik TÜMOSAN-u a zlepšenia v automobilovom priemysle. Produkcia náhradných dielov, ktorá začala v malých priemyselných komplexoch, prešla zmenou kvôli meniacim sa dodávkam a požiadavkám. Začali sa vytvárať väčšie podniky realizujúce produkciu v organizovaných priemyselných zónach. Veľké množstvo tejto produkcie ide na export.

Priemysel náhradných dielov do automobilov sa uplatňuje na oboch trhoch: národný aj zahraničný. V našej oblasti sú umiestnené spoločnosti na výrobu ventilov do motora, piestov, vložiek do valcov, kľúk, prevodoviek a tesniacich vložiek.  Popri spomínaných výrobkoch náhradných súčiastok a doplnkoch v tejto oblasti sú v Konyi ešte vyrábané tieto časti: potrubia a kompletná produkcia náprav, výroba prívesov,  kúrenia do áut, brzdy a ich časti, hydraulické pumpy, hydraulické a tlakovzduchové systémy, nosné diely, bezpečnostné diely, čelné sklá, sedadlá, liate a kované diely, a ďalšie. Veľa z týchto výrobcov vyrába podľa celosvetovej normy  ISO 9000.  Náhradné diely pre všetky súčasné automobilové značky na svete sa vyrábajú a sú exportované väčšinou do krajín EU, južnej Ameriky, severnej a južnej Afriky, Stredného Východu, Turkických republík a na Ďaleký východ.

 

3. Hlavný kovopriemysel

 

Konya je jedným z hlavných produkčných centier v zlievarenstve. Existujú tu stovky spoločností pracujúcich v oblasti zlievarenstva. Zlievarenský sektor vyrába v 4 hlavných oblastiach (sphero, liatiny, zlievanie ocele, hliník).

 

4. Nábytkársky priemysel

 

Sektor má skúsenosti vo výrobe kancelárskeho aj domáceho nábytku. Jedna z našich spoločností sa stala lídrom v exporte kancelárskeho nábytku v rámci Turecka.

 

5. Odvetvie potravinárskych výrobkov a nápojov

 

Konya je tureckým lídrom vo výrobe múky, soli a cukru.

Medzi ďalšie dôležité produkty patria: výrobky z mletého obilia, čokoláda a sladkosti, cukor, mlieko a ďalšie mliečne výrobky, olej.

 

6. Koža a kožiarsky výrobný priemysel

 

Obuvný priemysel v Konyi je schopný výroby všetkých častí potrebných na výrobný proces. Okrem iného sa tu vyrábajú obuvnícke stroje. Konya je najväčším predajcom v tomto sektore v Turecku.

 

7. Výroba umelej hmoty a výrobkov z gumy

 

Vedúce spoločnosti Turecka v produkcií plastových obalov sú situované v Konyi.  Nachádza sa tu mnoho spoločností, ktoré vyrábajú komponenty na umelé zavlažovanie a potrubia.

— dôležitý región v produkcii umelých stavebných materiálov.

— vedúca spoločnosť v oblasti výroby PVC.

 

8.Textil a textilná výroba

 

V tomto sektore sú vedúce tieto odvetvia:

— konfekčný priemysel (pánske, dámske, detské spodné prádlo a oblečenie)

— pletiarenský priemysel (pletené oblečenie)

— ručná a strojová výroba kobercov.

 

9. Priemysel drevárenských výrobkov

 

Konya je jednou z dôležitých oblastí v spracovaní dreva. Niektoré z výrobkov v tomto sektore: drevo na stavby, podlahy, dvere z tvrdého dreva, laminované a mäkké krytiny, preglejky a drevené stavebné prvky.  

 

10. Papierenská výroba a papierenský priemysel

 

Konya sa stala významným centrom v produkcií vlnenej lepenky a výroby papierových obalov. Nachádzajú sa tu dôležité tlačiarenské a vydavateľské spoločnosti. Okrem iného sa tu vyrábajú: papierové tašky, kartónové škatule, papierové formy do počítačov, baliace tašky vyrábané z kraft papiera, obaly na vajíčka, poznámkové bloky a ďalšie.

 

11. Priemysel nekovových a iných nerastných výrobkov 

 

Sklársky priemysel v Konyi je schopný konkurovať dnešným svetovým trhom: tepelno-izolačné dvojité sklo, brúsené sklo, sklené dlaždice, tvrdenézakrivenésklo (priemyselný typ), sklené fľaše.

 

12. Priemysel kovových výrobkov

Konya je jedným z dôležitých centier v oblasti domácich potrieb do kuchyne. Niektoré z výrobkov v tomto odvetví:

— chladničky vhodné v priemysle, policové systémy v skladoch, domáce potreby

— sporáky a sporákové materiály, ohrievacie pece

— kolektory na výrobu slnečnej energie

— LPG nádrže, palivové nádrže, termobloky, plynové kotly

— systémy na premenu plynu

— lovecké pušky.

 

POZNÁMKA NA ZÁVER

 

Konya zostala atraktívnym centrom v rámci regiónu, aj v rámci Turecka. Toto mesto priťahuje viac a viac zahraničných investorov. Vo svete globalizácie môžeme pozorovať, že mestá vlastne súťažia navzájom medzi sebou. Pozícia v tejto súťaži je závislá od miestneho know-how, skúseností a miestneho rozvoja. Tento rozvoj s medzinárodnou podporou zvyšuje konkurencieschopnosť týchto miest vo svete. Konya je jedným z mála miest, ktoré sú schopné obstáť v medzinárodnej konkurencii v mnohých oblastiach. Jej hlavným cieľom je priniesť túto konkurencieschopnosť do medzinárodných oblastí a dokázať svoju životaschopnosť.

Pre viac informácii : ONE STOP SHOP Pre učenie priemyselných investícii a investičných podmienok a obchodného prostredia v KONYI

http://www.investinkonya.org.tr

Tüm Hakları Saklıdır © 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |


www.een.kso.org.tr is the web site of Enterprise Europe Network Konya (EEN Konya), hosted by Konya Chamber of Industry ( Konya CI)  The information provided here on the web site is solely for general information purposes. EEN Konya is not able to edit or modify the entries written or translated by others, mostly published on the ?Announcements? section. EEN Konya cares a great deal about the ease of use, prompt accessibility, quality of information on the site and considers Konya CI, EU and International values and principles. While every care has been taken on EEN Konya?s web site, the possibility of errors or mistakes cannot be ruled out and perfect accuracy cannot be guaranteed. Therefore, EEN Konya cannot be held liable for the errors or incompleteness of the information in the contents on its site.
EEN Konya & Konya CI cannot be held liable if the information contained herein is either used or distributed by other individuals or organizations in violation of the rules or regulations of Turkey or any other country.