Gen2

KONYA

از مولانا جلال الدین گرفته تا ملا نصرالدین، از باغهای مرام تا به تپه علاوالدین ، قونیه یک شهر رویاییست مثل سراب در صحرا.  در تقاطع آناتولی ، مملو از آثارتمدن های مختلف ویک شهر فرهنگی می باشد.در حال حاضر این شهرستان در صدد تبدیل شدن به یک شهر صنعتی در منطقۀ آناتولی می باشد.

 قونیه در تولید و صادرات آرد نقطه کلیدی را بازی کرده، در تولید ماشین آلات کشاورزی در مدتی کوتاه مرزهای ترکیه را پیش گرفته است. این دستگاه های کشاورزی تسهیل کننده کشت ، افزایش دهنده تولید ، فقط نه در ترکیه بلکه در کشورهای منطقه از رغبت بسزایی برخوردار است. اگر به عنوان سیلوی (انبار) گندم شناخته شوید، آرد ، ماکارونی ، بیسکویت ، البته ، از شما پرسیده خواهد شد.  به همین دلیل است که از گندم تا آرد ،از آرد تا ماکارونی و بخش تولید و صادرات بیسکویت در قونیه در حال وقوع می باشد.

در ابتدا تولید آب نبات قند در سال 1954 ، و با افزایش کارخانه های حلوا، قونیه در مرحله صادر کننده لذت وطعم در جهان بروزکرد.

کفش از قدیمی ترین صنایع دستی قونیه بشمار میرود ریشه های 700 ساله دارد. امروز قونیه در صادرات کفش به جهان نقش برازنده ای دارد. حتی قونیه برای اثبات بزرگی اش دراین بازار (تجارت کفش) با تولید بزرگترین کفش دنیا، توانسته نام خود رادر کتاب رکورد گوئینس درج کند.

ابزار مهم زندگی روزمره و به خصوص تجهیزات آشپزخانه و همچنین اسکلت موتوریعنی پیستون، ودیگر ابزار عمده از زیر ساخت های صنایع قونیه بوده و توانسته است در بازارهای دنیا جای خود را تصاحب کند. علاوه بر انواع بسته بندی و مارک ها، در قونیه مواجه شدن با تولید انواع قطعا ت یدکی نباید هرگز شما را شگفت زده کند.

در هنر شیشه سازی ایسته تیک (زیبائی) هم ضروری است. شیشه هم در قونیه شکل گرفته واز قونیه به دنیا صادر میشود.

 اولین دستگاه بومی قطع کننده درخت در ترکیه در قونیه تولید گردیده است. واحد های هیدرولیک که در تمام نواحی کشور درشرائط سنگین درخدمت میباشند نیز درقونیه تولید می گردد.

قونیه یکی از تقویه کننده گان سکتور مبل سازی (اثاث خانه) نیز میباشد و این جای تعجب نیست. مارک های مهمی در قونیه تولید میگردد. دراماکن زندگی فضای راحتی می بخشد.

 پوشانیدن انسان ها همانند تاریخ بشریت یک موضوع قدیمی میباشد. شهرستانی که در تمام زمینه های صنعت سرمایه گذاری کرده باشد، البته در این زمینه نیز ساکت نخواهد ماند. سکتور پوشاک درقونیه یک بخش جدید فقط به سرعت رو به ترقی میباشد.

در قونیه صرف انسان ها نه بلکه ساختمان ها هم پوشانیده میشوند. چونکه ساختمان ها با ظروف سایدینگ (Siding) ساخت قونیه پوشانیده میشوند.

علاوه برین،  اعمالات (تولیدات) ماشین آلات مخصوص و صادرات آن سمبول ترقی و توسعه قونیه می باشد. چه در تولید ماشین های 10 تنی، ویا هم در تولید دستگاه های پزشکی نتیجه تغیر نخواهد کرد. قونیه به سرعت در حال تبدیل شدن به مرکز صنایع اناتولی میباشد.

 

- mecanizarea agriculturii şi tehnologii

- tehnologii pentru sere

- sisteme de irigare

- medicină agricolă

- seminţe, culturi şi horticultură, floricultură şi tehnologii pentru acestea

- agricultură organică

- maşini şi echipamente agricole

- Servicii pentru agricultură şi sere

- informatizarea agriculturii

- lapte şi produse lactate

- creşterea păsărilor

- aprovizionarea maşinilor agricole, inclusiv cu componente turnate

======================

Sektorët

-  Makineria e bujqësisë dhe teknologjia në agrobiznes

-  Bujqësia dhe energjia reproduktive

-  Sistemet e ujitjes

-  Solucionet dhe barërat në bujqësi

-  Produktet e ndryshme dhe farërat, filizat, fidanët, etj.

-  Agrikultura ekologjike

- Agroinformatika

- Prodhimet e qumështit

- Shpeztaria

- etj

Tüm Hakları Saklıdır © 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |


www.een.kso.org.tr is the web site of Enterprise Europe Network Konya (EEN Konya), hosted by Konya Chamber of Industry ( Konya CI)  The information provided here on the web site is solely for general information purposes. EEN Konya is not able to edit or modify the entries written or translated by others, mostly published on the ?Announcements? section. EEN Konya cares a great deal about the ease of use, prompt accessibility, quality of information on the site and considers Konya CI, EU and International values and principles. While every care has been taken on EEN Konya?s web site, the possibility of errors or mistakes cannot be ruled out and perfect accuracy cannot be guaranteed. Therefore, EEN Konya cannot be held liable for the errors or incompleteness of the information in the contents on its site.
EEN Konya & Konya CI cannot be held liable if the information contained herein is either used or distributed by other individuals or organizations in violation of the rules or regulations of Turkey or any other country.